МІСТО ОГІРКІВ

"Скіль­ки ро­ків огір­ку? Ма­рія КРІЛЬ, Жи­то­мир­ська обл."

Barvinok - - News -

Ба­тьків­щи­на огір­ка — Ін­дія, де й до­сі мо­жна зна­йти йо­го ди­ко­го ро­ди­ча. Тут огі­рок по­ча­ли спо­жи­ва­ти за 3000 ро­ків до на­шої ери. До­дай 2018 — це й бу­де при­бли­зний вік цьо­го сма­чно­го ово­ча. Бо справ­жньо­го ні­хто не знає.

Ша­ну­ва­ли огір­ки і дав­ні єги­птя­ни.

А дав­ні рим­ля­ни ви­ро­щу­ва­ли їх у пар­ни­ках і со­ли­ли в діж­ках. У

Дав­ній Гре­ції бу­ло на­віть місто огірків — Си­ки­он.

Уже в ті да­ле­кі ча­си со­ком огірків очи­ща­ли шкі­ру.

Що ти зна­єш про ово­чі, які по­лю­бля­ють у тво­їй ро­ди­ні?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.