ГОДИННИК ІЗ ЗОЗУЛЕЮ

"Чо­му в на­стін­но­му го­дин­ни­ку "жи­ве" зо­зу­ля, а не пі­вень? Ма­ри­на ЛИСКО, Чер­ка­ська обл."

Barvinok - - News -

Годинник із зозулею зла­го­див ні­ме­цький май­стер Франц Ан­тон Кет­те­рер у ХVІІ сто­літ­ті. За ле­ген­дою, йо­му не вда­ло­ся ство­ри­ти при­стрій, який би імі­ту­вав спів пів­ня. Тож при­ла­шту­вав зо­зу­лю з її про­стень­ким "ку?ку". За де­кіль­ка сто­літь цей ме­ха­нізм май­же не змі­нив­ся.

У ні­ме­цько­му мі­сте­чку Три­берг діє му­зей го­дин­ни­ків із зозулею. Чи є у вас годинник, з яким пов'яза­ні

ці­ка­ві істо­рії?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.