А Я — ТАКИЙ!

Barvinok - - News -

Три­ває спе­ці­аль­ний про­ект "Бар­він­ку"

"А Я — ТАКИЙ!".

Дай від­по­відь на одне із за­пи­тань під ці­ка­вин­ка­ми. Ска­жи на всю Укра­ї­ну:

"А я — такий!". Най­ці­ка­ві­шо­го ли­ста бу­де на­дру­ко­ва­но в жур­на­лі, а йо­го ав­то­ра

від­зна­че­но по­да­рун­ком.

Приз від про­е­кту "А я — такий!" ви­бо­ро­ла Майя ГРАМАТИК

з Оде­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.