КРОК У МАЙБУТНЄ АБО У МИНУЛЕ

"Де на Зем­лі мо­жна пе­ре­йти "у зав­тра" або "у вчо­ра"? Ма­ксим КУШКО, Сум­ська обл."

Barvinok - - News -

На на­шій пла­не­ті є та­ке ча­рів­не мі­сце — це лі­нія змі­ни дат, що про­хо- дить по 180?му ме­ри­ді­а­ну в Ти­хо­му оке­а­ні (зна­йди ра­зом з та­том чи стар­шим бра­том на кар­ті). Пе­ре­тнув­ши її із за­хо­ду на схід — по­вер­не­шся "у вчо­ра", у минуле; зі схо­ду на за­хід — по­тра­пиш "у зав­тра", в майбутнє.

Ти хо­тів би по­тра­пи­ти в минуле? У який са­ме час? Чо­му?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.