ДЕ ЖИ­ТИ КРА­ЩЕ?

Barvinok - - News -

Май­же по­ло­ви­на міст на на­шій пла­не­ті по­тер­пає від за­бру­дне­но­го по­ві­тря. У біль­шо­сті з них пе­ре­ви­ще­но допу­сти­мі нор­ми за­бру­дне­н­ня.

Ме­шка­нець ... у се­ре­дньо­му жи­ве на 4 ро­ки мен­ше, ніж сіль­ський жи­тель.

У сві­ті ни­ні на­лі­чу­ють "міст?міль­йон­ни­ків".

Як на­зи­ва­ють ве­ли­кі мі­ста, про­чи­та­єш у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки.

300 1. Що у сві­ті най­ба­га­тше?

2. Хто на со­бі ліс но­сить?

3. Во­да на во­ді пла­ває.

4. Бі­ла ва­та по­плив­ла ку­дись.

5. Не лю­ди­на, а жи­ве в ха­тці.

6. Без ніг, а бі­жить, без крил, а ле­тить. 7. У бо­ло­ті пла­че, а з ньо­го не йде. 8. Що в'ється круг де­рев­ця?

9. Ой за лі­сом, за пра­лі­сом

та­ла­лай кри­чить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.