ДЕ ВІТАМІНИ?

Barvinok - - News -

В остан­ні 100 ро­ків вміст ві­та­мі­нів і мі­кро­еле­мен­тів в ово­чах і фру­ктах зни­зив­ся на 70 від­со­тків.

Ста­ло­ся це че­рез ... ... , ГМО (ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­ні ор­га­ні­зми) і за­бру­дне­н­ня дов­кі­л­ля.

Пр­опу­ще­ні сло­ва "схо­ва­ли­ся" в ре­бу­сах. Зна­йди їх. Ху­до­жник К. ШАЛВАРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.