ВАЛУНИ МОЄРАКИ

Barvinok - - News -

Не­по­да­лік но­во­зе­ланд­сько­го се­ла Моєраки на пля­жі від­по­чи­валь­ни­ків зу­стрі­ча­ють ве­ле­тен­ські ку­ля­сті кам'яні бри­ли. Одні з них гла­день­кі, дру­гі — шорс­ткі, тре­ті — роз­ко­ло­ті на ча­сти­ни, че­твер­ті — по­трі­ска­ні, як пан­цир че­ре­па­хи. Де­я­кі ся­га­ють до трьох ме­трів у ді­а­ме­трі. Це гео­ло­гі­чне ди­во ду­же дав­нє —

йо­му при­бли­зно 60 міль­йо­нів ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.