ВЕЧІРНІЙ "ВОВЧИЙ" АПЕТИТ

Barvinok - - News -

Якщо на те­бе уве­че­рі "на­пав" "вовчий" апетит, смі­ли­во мо­жеш з'їсти шма­то­чок чор­но­го шо­ко­ла­ду (не ба­тон­чик з го­рі­ха­ми!).

Або по­про­си ма­му пі­ді­грі­ти суп (не го­ро­хо­вий чи ква­со­ля­ний) — те­пла рі­ди­на за­спо­ко­їть ор­га­нізм.

Кор­тить по­ла­су­ва­ти по­пкор­ном або чи­пса­ми — за­мі­ни їх гар­бу­зо­вим на­сі­н­ням. Во­но упо­ра­є­ться з ве­чір­нім "вов­чим" апе­ти­том, зро­бить твій сон спо­кій­ним і гли­бо­ким.

І ри­со­ва ка­ша зни­жує ри­зик без­со­н­ня на 46 від­со­тків. Рис спри­яє утво­рен­ню в ор­га­ні­змі ре­чо­вин, ва­жли­вих для які­сно­го сну.

Мо­жна про­сто ви­пи­ти склян­ку во­ди або те­пло­го чаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.