Хто ре­ве, як бик?

Barvinok - - News -

Хто ска­зав, що змії ли­ше не­ви­ра­зно ши­плять? Во­ни зда­тні ви­да­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні зву­ки — від сви­сту до трі­ску, а де­я­кі на­віть скре­ко­чуть лу­со­чка­ми на шкі­рі.

От хо­ча б і я, зви­чай­на За­ві­тай­те до Пів­ні­чної Аме­ри­ки, і ви по­чу­є­те, як я по­му­кую, на­че бик чи ко­ро­ва. Цей звук ви­ни­кає за- вдя­ки мо­є­му ду­же роз­ви­не­но­му на­дгор­тан­ни­ку. Він під­си­лює ко­ли­ва­н­ня, які утво­рює по­ві­тря, про­хо­дя­чи крізь го­ло­со­ву щі­ли­ну. І то­ді лу­нає "му?у!" чи щось по­ді­бне. Бо я ж та­ки не бик, а змія!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.