Ска­жи, ко­бро, "ГАВ"!

Barvinok - - News -

Я — За­зви­чай ми хо­ва­є­мось у пе­че­рах і но­рах тро­пі­чних лі­сів Пів­ден­ної та Пів­ден­но?Схі­дної Азії, ча­сом за­пов­за­є­мо й на де­ре­ва.

Нас кра­ще не чі­па­ти! По­три­во­же­на ко­бра зво­дить вер­ти­каль­но тре­ти­ну сво­го ту­лу­ба і роз­ши­рює шию, роз­су­ва­ю­чи кіль­ка пар ре­бер. А за­хи­ща­ю­чись, ро­бить у бік лю­ди­ни чи зві­ра ви­па­ди, щоб на­ля­ка­ти їх. Та ще й ви­дає зву­ки, схо­жі на гав­кіт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.