"РОЗУМНІ" СВІТЛОФОРИ

Barvinok - - News -

У Лон­до­ні (Ан­глія) на ву­ли­цях не­за­ба­ром з'яв­ля­ться "розумні" світлофори, які ра­ху­ва­ти­муть, скіль­ки пі­шо­хо­дів че­кає зе­ле­но­го сві­тла і який по­тік ма­шин.

Від­по­від­но до си­ту­а­ції во­ни вми­ка­ти­муть по­трі­бний си­гнал на час, не­об­хі­дний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.