ЗАМОРСЬКІ ГОСТИНЦІ

Barvinok - - News -

Ці заморські фру­кти у нас не ро­стуть. Однак "Бар­ві­нок" "при­го­стить" те­бе ни­ми.

Дов­га­сті пло­ди (до 20 сан­ти­ме­трів) ви­ро­ста­ють на дереві до 15 ме­трів зав­ви­шки. Тов­сто­шку­рі, вкри­ті м'яки­ми ши­па­ми, що твер­днуть, ко­ли ма­ранг до­сти­гає. Ко­лір пло­ду теж змі­ню­є­ться: із зе­ле­но­го на зе­лен­ку­ва­то­Hжов­тий. Їсти йо­го слід сві­жим і швид­ко — за кіль­ка го­дин бі­ла м'якоть оки­слю­є­ться і псу­є­ться. На­сі­н­ня під­сма­жу­ють — сма­ком во­но на­га­дує ка­шта­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.