Barvinok - - News -

В1

Япо­нії на­вчаль­ний рік по­чи­на­є­ться кві­тня. По­ді­ле­ний він на три се­ме­стри: 1 кві­тня — 20 ли­пня; 1 ве­ре­сня — 26 гру­дня; 7 сі­чня — 25 бе­ре­зня. Улі­тку там­те­шні учні ма­ють 6 ти­жнів ка­ні­кул, дво­ти­жне­вий від­по- чи­нок — на­ве­сні та взим­ку. Однак япон­ські шко­ля­рі вча­ться і в по­за­уро­чний час, і під час ка­ні­кул. Дру­го­рі­чни­ків там не­має.

Обі­да­ють во­ни ра­зом з учи­те­лем у кла­сі. А при­би­ра­ють са­мо­стій­но — так вча­ться пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді, до­по­ма­га­ти ін­шим, по­ва­жа­ти свою і чу­жу пра­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.