ВІР, ЯК НЕ ВІРИШ — ПЕРЕВІР! Жаб ' ячі та­лан­ти

Barvinok - - News -

з Пів­ні­чної Аме­ри­ки — ве­ле­тень у жаб'ячо­му цар­стві (зав­довж­ки до 20 сан­ти­ме­трів, ва­жить 450 гра­мів). За ве­ли­кі роз­мі­ри й ді­ста­ла свою на­зву.

По­ї­дає все, що по­ду­жає про­ков­тну­ти (ко­мах, дрі­бну ри­бу, ін­ших жаб, ка­жа­нів, ми­шей і на­віть кур­чат і ка­чат, які роз­гу­лю­ють бе­ре­гом). Го­лос у цих "би­чків" не­аби­який — за кіль­ка со­тень ме­трів чу­ти. І на­га­дує він ко­ров'яче му­ка­н­ня.

А от один із ви­дів умі­ло від­тво­рює ре­ві­н­ня мавп, ще­бе­та­н­ня пта­хів і на­віть зву­ки, схо­жі на "спів" ки­тів.

на пів­ден­но­му схо­ді Ки- таю не про­сто кум­ка­ють, а спів­а­ють. Оче­вид­ці ка­жуть, що їхнє ме­ло­дій­не кум­ка­н­ня ду­же на­га­дує гру на ер­ху — мі­сце­во­му струн­но­му ін­стру­мен­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.