БІ­ЛА, ЧОР­НА І ФІОЛЕТОВА

Barvinok - - News -

Ба­тьків­щи­ною мор­кви вва­жа­ють Се­ре­дню Азію. У дав­ні ча­си мор­ква бу­ла пур­пу­ро­вою зов­ні і жов­тою все­ре­ди­ні. Ви­ро­щу­ва­ти її на гряд­ках по­ча­ли у VІІ сто­літ­ті. Ма­ла во­на рі­зний ко­лір: чер­во­ний, бі­лий, жов­тий, чор­ний, фі­о­ле­то­вий.

Пер­ші по­ма­ран­че­ві ко­рін­ці ви­ро­сти­ли в Гол­лан­дії у ХVІ сто­літ­ті. Зго­дом мор­ква ста­ла со­ко­ви­ті­шою і со­лод­шою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.