Ті­сте­чка на дзво­ни­ку­ва­тій во­ді

Barvinok - - News -

Ру­ся, як зав­жди, ма­ла змов­ни­цький ви­гляд.

— Хо­чу спе­кти для дру­зів ті­сте­чка. До­по­мо­жеш?

Моль­фа­рик одра­зу кив­нув го­ло­вою: — Угу. А для ті­сте­чок нам по­трі­бна дзво­ни­ку­ва­та во­да!

Тут уже зди­ву­ва­ла­ся Ру­ся:

— Сам ви­га­дав?

— Не зов­сім. От уяви: ко­ли кри­жа­ні бу­руль­ки та­нуть, з них, на­че ма­ле­сень­кі дзві­но­чки, скра­пує во­да. І дзве­нить, як дзві­но­чки!

Ма­лень­ки­ми схід­ця­ми між ко­ре­ня­ми ду­ба під­ня­ли­ся Моль­фа­рик і Ру­ся на­го­ру. За­дер­ши го­ло­ву, во­ни ви­див­ля­ли­ся бу­руль­ку.

— Ой! — скри­кну­ли одно­ча­сно. Їм обом в око по­тра­пи­ли кра­плин­ки.

— О%о%о… — ви­ди­хнув Моль­фа­рик. — Я ба­чу сло­ва! Усі пре­дме­ти нав­ко­ло скла­да­ю­ться з про­зо­рих слів!

— Я теж! Ма­буть, це че­рез дзво­ни­ку­ва­ту во­ду… Ло­ви, ло­ви кра­пли­ни! Під­став­ляй гле­чик. Тіль­ки от що… Тут не всі кра­пли­ни пра­виль­ні.

До­по­мо­жи ві­ді­бра­ти пра­виль­ні сло­ва. Яке бу­ває ті­сто?

Дру­зі на­бра­ли во­ди, і на­став час по­вер­та­ти­ся до Сло­ван­дії. А Моль­фа­рик не по­спі­шав. Вди­хав па­хо­щі ве­сня­но­го лі­су, тор­кав­ся пер­ших тра­ви­нок та усмі­хав­ся ко­ма­шкам. Ру­ся ра­птом за­смі­я­ла­ся: — Зна­єш, як ти йдеш?

Ви­бе­ри фра­зе­о­ло­гізм.

Усе бу­ло го­то­ве для ті­сте­чок. За­ли­ши­ло­ся змі­ша­ти ін­гре­ді­єн­ти. До­по­мо­жи! За­мі­ни сло­во­спо­лу­че­н­ня одним сло­вом — ді­є­сло­вом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.