Barvinok - - News -

Я, ко­роль слав­но­зві­сної кра­ї­ни Му­дра­ге­лії Му­дри­ло Пер­ший і Остан­ній, скли­каю всіх бар­він­чат на на­шу му­дра­гель­ську то­ло­ку. Пра­виль­ні­ше, скли­каю не я, а мій су­сі­да Рду­мор­тих, який зно­ву щось при­ду­мав і для вті­ле­н­ня сво­го за­ду­му в жи­т­тя про­сить до­по­мо­ги у вас, бар­він­ча­та. А втім, чи­тай­те са­мі йо­го но­ве по­сла­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.