Для "Бар­він­ку" і для те­бе при­ду­му­ва­ли, му­дру­ва­ли, пи­са­ли:

Barvinok - - Contents -

Укра­їн­ський на­род

та ін­ші на­ро­ди. Ста­ро­дав­ні му­дре­ці, вче­ні,

ви­на­хі­дни­ки,

Аль­до Ма­ну­ціо. Пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, ху­до­жни­ки, Ін­тер­нет, Кни­га ре­кор­дів Гін­не­са,

Му­зей ми­ру. Пре­зи­дент Бар­ві­нок, ря­тів­ник Еко, дя­де­чко

За­пи­таль­ник, Ба­ла­ку­чий Мо­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.