АЛІГАТОРОВ­А ГРУША

Barvinok - - Ребусний біг -

У Ме­кси­ці ро­сте ві­чно­зе­ле­не де­ре­во алігаторов­а груша. Ко­жен йо­го плід ва­жить до 600 гра­мів і мі­стить ма­сло. З одно­го де­ре­ва зби­ра­ють до 200 кі­ло­гра­мів пло­дів.

Ми зна­є­мо це де­ре­во під ін­шою на­звою — во­на "схо­ва­лась" у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да.

До%да­нок, ре%да­кція, мі%зи­нець, фа%нта­сти­ка, соль%до, ля%лька, сі%но­жать.

Не на ко­ристь книж­ку чи­тать, ко­ли вер­шки ли­ше ха­пать.

1. Не­до­лік. 2. Ко­за. 3. Ар­бітр. 4. Ри­бал­ка. 5. Ай­стра. 6. Абри­кос. 7. Смо­ро­ди­на. 8. Актор. 9. Рів­ни­на. 10. Аль­бом. 11. Ма­ку­ла­ту­ра. 12. Аль­ба­трос.

Кар­то­пля.

Хто сі­дає на два стіль­ці, опи­ни­ться на під­ло­зі. У нас ка­жуть: по­же­не­шся за дво­ма зай­ця­ми, жо­дно­го не впо­лю­єш.

Для во­ді­їв ван­та­жі­вок.

Рак, мак, ра­ма, ма­ра, крам, мар­ка, Ма­кар, рам­ка, акр, ар­ка.

Всі три при­кме­ти ві­щу­ють дощ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.