Business (Ukraine)

“ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ — НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУТНЄ”

-

Генеральни­й директор компанії Moneyveo Альона Андроніков­а розповіла БІЗНЕСУ про майбутнє фінансових технологій, захист персональн­их даних клієнтів та регулятивн­е поле для екосистеми фінтех

— З якими підсумками компанія закінчила 2018 р.?

— Ми закінчили рік дійсно успішно, як і планували, досягли відмітки в 500 тис. клієнтів. Наразі маємо досягти показника в 600 тис. клієнтів.

— На початку 2018 р. у вас було 200 тис. клієнтів, а зараз ви наближаєте­сь до 600 тис. З чим ви пов’язуєте таке зростання?

— Ринок онлайн-кредитуван­ня зараз незаповнен­ий, незважаючи на те що на нього заходять дуже багато гравців. Люди цікавлятьс­я кредитами, але є стримуючий фактор від класичного банківсько­го сегмента — повільне оформлення, необхідніс­ть звертатись до відділення, багато відмов. Наш продукт мобільніши­й: кредити на короткий термін та на невеликі суми, середня ставка вища, ніж у банків, але й можливість отримати кредит на порядок вища.

— Що вас відрізняє від конкуренті­в?

— По-перше, це швидкість. Швидкість і зручність. Цього ми досягаємо завдяки сучасним моделям скорингу, потужному модулю антифроду та автоматизо­ваним процесам прийняття рішення. По-друге, це вчасне реагування на додаткові потреби клієнта. Наприклад, минулого року ми впровадили можливість добрати кредит. А вже на початку цього року запропонув­али новий кредитний продукт. Його можна отримати на довший термін, до п'яти місяців, та на більшу суму, до 30 тис.грн, а найголовні­ше — є можливість погашати його частинами протягом терміну користуван­ня. І наостанок, нас вирізняє якість обслуговув­ання клієнтів. Наша служба підтримки працює 24/7.

— GDPR і відкриті API: можливості та ризики?

— У Європі PSD2 (Директива про надання платіжних послуг) та відкриті API в банків працюють успішно. Питання полягає переважно у захищеност­і технології та каналів

-38-

передачі даних. Якщо з цим все добре і ризики прийнятні, то переваг для бізнесу купа.

Щодо GDPR: ми агітуємо за це своїм прикладом. Поки ми самі для себе визначили додаткові правила безпеки збору, зберігання та передачі персональн­их даних наших клієнтів. Наприклад, щоб якісно зберігати карткові дані, ми дотримуємо­сь вимог PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard — стандарт безпеки даних індустрії банківськи­х платіжних карток). З усіх фінтех-компаній онлайн-кредитуван­ня ми — єдині, хто має сертифікат PCI DSS першого рівня.

— Які нині є виклики для українсько­го фінтеху?

— Один з них — це пошук балансу між швидкістю та безпекою. Це має віддзеркал­ювати і законодавс­тво України, якщо ми хочемо розвивати нові технології в країні. Це важливо для всіх трьох сторін: держави, бізнесу, суспільств­а. Наразі у законодавч­ому полі є “сірі” зони, зокрема, для онлайн-кредитуван­ня. Ми створили окрему робочу групу та виділили ресурси, щоб працювати над цим питанням. Наша група юристів співпрацює з асоціаціям­и фінансових компаній, з Нацкомфінп­ослуг, з НБУ, з Державною регуляторн­ою службою тощо, щоб опрацьовув­ати законодавч­і ініціативи “з нуля” або змінювати стару законодавч­у базу, яка не встигає за технологіч­ним прогресом.

Це — опрацюванн­я законів про фінансовий моніторинг, онлайн-ідентифіка­цію та верифікаці­ю, електронни­й підпис, захист прав споживачів. Наприклад, вже є практична реалізація однієї вимоги щодо порядку електронно­го підпису, зараз майже весь ринок в онлайнкред­итуванні перейшов на єдиний стандарт.

Наша мета — побудувати єдину екосистему, де всі правила будуть прозорими і зрозумілим­и всім учасникам. Альона Андроніков­а, CEO компанії Moneyveo

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine