СПРАВ­КА «Дня»

Den (Russian) - - Украинцы — Читайте! -

Ра­и­са ТАЛАЛАЙ (Харитонова) ро­ди­лась в Горловке. Ав­тор кни­жек про­зы «Три­колір­на Ду­ся» и «Я вий­ш­ла за­між за по­е­та. Опо­ві­дан­ня, по­вість-спо­гад, епісто­лярій». В ак­ти­ве — несколь­ко сбор­ни­ков по­э­зии.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.