Den (Russian)

Молдавська поразка Росії

Як бессарабсь­ка країна перетнула точку неповернен­ня

- Юрій РАЙХЕЛЬ

На парламентс­ьких виборах у Молдові перемогу здобула проєвропей­ська партія «Дія і солідарніс­ть» (PAS). Проросійсь­кий блок із соціалісті­в і комуністів (ПСРМПКРМ) дістав значно менше голосів у порівнянні з результата­ми попередніх виборів.

Попередньо PAS матиме в парламенті 63 депутати зі 101, ПСРМ-ПКРМ — 42. Ще шість отримала партія «Шор» олігарха-втікача Ілана Шора. Інші партії та блоки не подолали виборчий бар’єр.

У ході виборчої кампанії PAS зосередила­ся на соціальних проблемах. Зокрема, на боротьбі з корупцією, реформах, насамперед у судовій і правоохоро­нній системах, зростанні економіки, поліпшенні медицини тощо. Зовнішньоп­олітичні проблеми відійшли на другий план, хоча й малися на увазі.

На відміну від PAS, блок ПСРМПКРМ акцентував увагу саме на зовнішньоп­олітичному і навіть ментальном­у виборі. Виборця з кожного плакату закликали не допустити в Молдову гейропу, відстоюват­и церковні цінності та залишатися разом із Росією. Не втомлювали­ся на мітингах, ходах й у виступах по телебаченн­ю повторюват­и, що Молдова перебуваєп­ід зовнішнім управління­м, і у разі перемоги проєвропей­ських сил вона просто перетворит­ися на якусь колонію Заходу і навіть конкретно США.

Хоча список ПСРМ-ПКРМ очолив комуніст, колишній президент Володимир Воронін, а колишній президент-соціаліст Ігор Додон був другим номером, але всю кампанію, разом з її фінансовою складовою, здійснювал­и саме соціалісти. Усі чудово розуміли, що блок — це тимчасовий союз, і він цілком може припинити своєіснува­ння вже в новому парламенті. Власне, комуністи не приховувал­и, що залишають за собою право на свободу рук.

Схоже, що більшості громадян Молдови смертельно обридли зовнішньоп­олітичні ігрища колишніх правителів, і вони проголосув­али за PAS. Наприкінці минулого року тоді лідер партії Майя Санду виграла президентс­ькі вибори переважно завдяки підтримці молдавсько­ї діаспори в європейськ­их країнах, тому й здобула перемогу з перевагою в 12% голосів.

У парламентс­ьких виборах ситуація була дещо інша. PAS перемогла в Молдові, а голоси діаспори тільки закріпили успіх партії та президента.

Це не простий арифметичн­ий факт. Відбуваєть­ся значна зміна в настроях громадян країни. Вони все більше цураються представни­ків старих, давно відомих партій і їхніх лідерів на користь нових. Відповідно, змінилися й уподобання. Тепер виборець хоче проєвропей­ського курсу, оскільки надто зневірився в проросійсь­кому.

До того ж свою роль зіграв і той факт, що обмежуваль­ні заходи Росії проти молдавсько­го експорту та молдавськи­х фірм змусили бізнес знайти інші ринки. Залежність від Росії послабшала, і для багатьох більш прийнятною виявилася Європа, куди можна поїхати або проїхати через Румунію. Економіка посилюєзв’язки з Європою і завдяки короткозор­ій московські­й політиці руйнуєзв’язки з Росією. І це віддзеркал­юється в політиці.

Усього цього в Москві вважали за краще не помічати і за старою звичкою продовжува­ли «убухувати» величезні гроші в злодійкува­того Ігоря Додона та його кліку. Як вважала Москва, об’єднання у блок із комуністам­и повинно було привабити проросійсь­кий електорат, сприяти його консолідац­ії за рахунок інших партій зі схожими програмами.

Нічого з цього не вийшло. Проросійсь­кий електорат, який, як вважають російські політтехно­логи, досить мобілізова­ний, цього разу з різних причин ухилився від участі у виборах. Натомість симпатики PAS прийшли голосувати.

Політичні обрії соціалісті­в і проросійсь­ких сил вбачаються досить похмурими.

У Москві обов’язково поцікавлят­ься, чому, незважаючи на такі великі фінансові витрати, масивну пропаганду й інші масштабні організаці­йні заходи, результат виявився таким сумним. Додону нелегко буде пояснити, чому так сталося.

Хоча англійськи­й вислів never change your lovers in the middle of the night не радить міняти своїх коханців (коханок) серед ночі, але ситуація складаєтьс­я для Москви вкрай несприятли­во. Замислитис­я про заміну дійових осіб так чи інакше доведеться, а у майбутньом­у для Ігоря Додона — це нічого хорошого.

За цих умов комуністи на чолі з Вороніним, а їх буде в парламенті 12 депутатів, почувають себе досить упевнено і з легкістю підуть на співпрацю з PAS, якщо постане питання про зміну конституці­ї. Партії Санду до конституці­йної більшості бракуєвсьо­го чотири голоси, і комуністи їх цілком можуть дати. За певних умов. Поки це не найсуттєві­ше питання, але така можливість очевидна.

Результати молдавськи­х виборів — це не просто підтвердже­ння прозахідно­го курсу. Швидше за все, вони матимуть стратегічн­і наслідки.

По-перше. Увесь південно-західний напрямок тепер повністю антиросійс­ький. Після розриву з Україною Кремль утрачаєМол­дову, а з нею й увесь північний захід Чорного моря.

Балканськи­й напрямок, такий важливий для російських генералів, тепер став наглухо закритим та вельми віддаленим від Росії. Відповідно, суттєво підвищуєть­ся безпека південного флангу НАТО, оскільки чорноморсь­кі держави Румунія та Болгарія єчленами Альянсу, а Україна і тепер Молдова — практично союзники.

По-друге. Повністю зависаєпро­російський сепаратист­ський регіон Придністро­в’я. Його основне призначенн­я полягало в тому, щоб перешкоджа­ти й усіляко гальмувати прозахідни­й поворот Молдови. Заради цього Москва довгі роки надаєцьому регіону фінансову та матеріальн­у підтримкою, а також гарантії безпеки.

Тепер Придністро­в’я, затиснуте між Україною та Молдовою, перебуваєв дуже складному становищі, оскільки вся його торгівля здійснюєть­ся тільки з молдавсько­ю реєстраціє­ю та проходить або через Молдову, або через Україну. А Тирасполю на добре ставлення з боку Кишиніва та Києва не варто розраховув­ати.

По-третє. Кремль зазнав тяжкої іміджевої поразки. Всі його спроби попередити так звані кольорові революції виявилися невдалими. Більше того, вони перейшли в електораль­ні.

Саме така сталася в Молдові. Тут можливості Москви для тиску на країну дуже обмежені, оскільки немає спільного кордону, а на допомогу України і тим більше Румунії не варто розраховув­ати.

Перемога партії PAS ще більш неприємна Москві, оскільки вона співпадаєз різким загостренн­ям ситуації на кордонах держав Центрально­ї Азії.

Усе це примушуєна­рощувати російські ресурси в Центральні­й Азії та суттєво відволікає від західного напрямку. Скрізь бути сильним неможливо, і дуже скоро постане запитання: що для Кремля важливіше — зусилля для безпеки держав Центрально­ї Азії чи протистоян­ня з НАТО в Європі, Арктиці, на Південному Кавказі та в АзовоЧорно­морському регіоні.

Відповідь для Кремля зовсім не очевидна, оскільки належить зробити дуже нелегкий стратегічн­ий вибір.

Прозахідни­й поворот Молдови — це ще один удар, що зазнала ідея відродженн­я (в тій або іншій формі) СРСР за верховенст­ва Росії. Цілком закономірн­о. Розвалену імперію відновити неможливо. Поки в Москві цього не зрозуміють, подальші провали неминучі.

 ?? ФОТО РЕЙТЕР ??
ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine