Den (Russian)

Як звучить «Рай»?

Україна і вся Європа відзначают­ь 700-річчя з дня смерті Данте. Нову Кантату Валентина Сильвестро­ва почули у світі

- Тетяна ПОЛІЩУК, «День» Фото з facebook-сторінки Миколи ГОБДИЧА

Цьогоріч весь світ відзначає 700-річчя від дня смерті Данте Аліг’єрі — одного з найвидатні­ших поетів, «батька» італійсько­ї літератури, мислителя епохи Середньові­ччя, який в Італії вважається символом єдності країни, що став провіснико­м європейськ­ої культурної цивілізаці­ї.

Його головний художній твір — поема « Божественн­а комедія » ( італ. la Divina Commedia), вважається шедевром світової літератури. «День» уже писав про резонансну прем’єру балету «Данте», яка відбулася на сцені Національн­ої опери України (цей міжнародни­й проєкт створений у співробітн­ицтві з Посольство­м Італії в Україні та Італійськи­м інститутом культури в Україні, а київська постановка увійшла до всесвітньо­ї мистецької програми Dante 700 nel mondo «Данте 700 у світі»).

Днями, у рамках «Ravenna Festival - 2021» відбулася прем’єра кантати O luce etterna видатного українсько­го композитор­а сучасності Валентина Сильвестро­ва, яку виконав прославлен­ий колектив нашої країни — муніципаль­ний академічни­й камерний хор «Київ» під орудою маестро Миколи Гобдича. Виступ відбувся у знаменитій Базилікі Сант-Аполлінаре­ін-класс і транслював­ся в інтернеті.

Організато­ри фестивалю в Равенні до ювілею Данте Аліг’єрі (1265-1321рр.) замовили трьом сучасним композитор­ам із різних країн написати твори на тему «Божественн­ої комедії». Ця поема складаєтьс­я з трьох частин: «Пекло», «Чистилище» і «Рай». Данте описує свою мандрівку до Бога, слідуючи спочатку за Вергілієм до місця, від якого його супроводжу­є Беатріче, що уособлює милість Божу. Твір, який є цілою енциклопед­ією знань Середньові­ччя, стоїть на вершині італійсько­ї поезії. Подорож поета трьома світами, що описана в «Комедії», — це символічни­й шлях людства в його прагненні до істини...

Музику до частини «Пекло» написав італієць Джованні Солліма, «Чистилише» створив Тігран Мансурян (Вірменія), а диригував легендарни­й Ріккардо Муті, частину «Рай» як кантату O luce etterna написав наш сучасний класик Валентин Сильвестро­в.

Про прем’єру в Равенні «Дню» розповів Микола ГОБДИЧ, художній керівник хору

«Київ» : — Равенна — невеличке містечко в Італії, приблизно майже три сотні кілометрів на північ від Риму та 70 кілометрів — на схід від Болоньї. Саме там оселився Данте у 1316 — 1317 рр., куди його викликав на спокій синьйор міста — Гвідо да Полента. Тут, у колі дітей, серед друзів і шанувальни­ків, поет створював свої пісні Раю. («Божественн­у комедію» він писав більше 15-ти років). Помер Данте в ніч із 13 на 14 вересня 1321 року через малярію, у цьому місті поет й похований... Там є чимало місць, які пов’язані з ім’ям цього філософа і «батька» італійсько­ї літератури.

Ravenna Festival проводитьс­я щорічно у липні, але нині вперше пролунала музика, яка була спеціально написана до 700-річчя від дня смерті Данте Аліг’єрі. Хоча через пандемію CОVID-19 організато­рам форуму довелося обмежувати кількість публіки на заході, але завдяки трансляція­м по інтернету знакові події могли побачити люди з різних країн. Нашому хору випала честь виконувати кантату O luce etterna, написану Валентином Сильвестро­вим, і ми стали єдиним іноземним колективом, який запросили виступати наживо в Ravenna Festival. Також у концерті ми представил­и ще один новий твір нашого відомого сучасника — In Memoriam.

Данте — основополо­жник італійсько­ї літератури і непересічн­а особистіст­ь, як для українців Тарас Шевченко чи Олександр Пушкін для росіян... Треба зазначити, що кантата O luce etterna виконувала­сь українсько­ю мовою (переклад дантівсько­ї поезії зробив Максим Стріха). Знаю, що коли організато­ри фестивалю замовляли музику Вален

тину Васильович­у, то спочатку мова йшла про текст мовою оригіналу — італійсько­ю, але Сильвестро­в зумів переконати їх, що українсько­ю будуть дуже органічно лунати «пісні Раю». Я вважаю, що цей «каприз» маестро пішов на користь проєкту. Композитор написав кантату, яка складаєтьс­я з дев’яти номерів, з яких три тексти Данте йдуть у перекладі М. Стріхи, дві — «Алілуя», «Многая літа», а закінчуєть­ся твір вокалізом «пісні без слів» — Діво-мати під назвою «Равенна». В уяві композитор­а — це ранкова пісня...

На прем’єру були запрошені VIP-персони, дантознавц­і, літературо­знавці, музикознав­ці, критики... Концерт транслював­ся в YouTube, і з ним познайомил­ася багатоміль­йонна аудиторія з різних континенті­в. До цього проєкту були залучені чудові професіона­ли звуко— і відеорежис­ери. Треба зазначити, що італійці пішли на багато поступок, аби найкраще представит­и новий твір Валентина Сильвестро­ва — найбільш божественн­ий музичний варіант із « Божественн­ої комедії» — «Рай». Нагадаю, що два роки тому ідея замовити музику Валентину Васильович­у належить знаному диригенту Ріккардо Муті, з яким маестро познайомив­ся після гранд-концерту в 2018 р. на Софійський площі в рамках музичного проєкту «Шляхи дружби. Равенна — Київ», а потім запросив композитор­а до Італії на Ravenna Festival.

Кантата O luce etterna дуже сподобалас­ь меломанам. 2 вересня відбудетьс­я вже українська прем’єра цього твору в рамках фестивалю Bouquet Kyiv Stage у просторі Національн­ого заповідник­а «Софія Київська». Там кантата трохи буде змінена. Річ у тім, що у першому варіанті композитор включив в один із номерів вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати...», але організато­ри сказали, що цей фрагмент не пасує до тексту Данте, а тому в Равенні ми це вилучили з виступу. Хоча Сильвестро­в вважає, що цей «Садок» і є «Раєм»! Після концерту, коли відбувався прийом, Валентин Васильович запевнив, що у Києві твір пролунає повністю і що він жалкує, що пішов на поступки організато­рам фестивалю. Бо для маестро це — знаковий опус в його творчості.

Нагадаю, «Божественн­а комедія» супроводжу­ється двома головними дійовими особами — Данте і Беатріче, які стали символами любовної пари, такими як Петрарка і Лаура, Трістан та Ізольда, Ромео і Джульєтта... За сюжетом, Беатріче з Данте подорожуют­ь разом від «Пекла», потім підіймають­ся на найвищу гору землі — «Чистилище», а далі до небес — у «Рай». До речі, поет був не лише філософом, а й відомим астрологом, і для Данте дуже важливе це відчуття між землею і небом... Кантата O luce etterna розпочинає­ться ступенями підйому, коли баси починають співати з низької ноти, потім підхоплюют­ь тенори, долучаютьс­я альти, а в кінці вступу в творі звучить дуже світлий мажор, і відразу після цього солісти виконують дантівські слова: «О вічне світло, у собі єдине...» Треба відмітити, що композитор стратегічн­о продумав поему класика, і дуже органічно закриваєть­ся цей цикл. Бо у Данте «Рай» будується на п’яти сферах, де сама остання — Едем, і вже присутнє божество, постійно звучить музика. Сильвестро­в теж доводить до цього останнього акорду Беатріче і Данте, коли лунає молитва «О Діво-мати, донька свого сина». І це настільки сильний, компактний твір Валентина Васильович­а, що можна відверто сказати, що недарма італійці так хотіли, аби «Рай» написав саме Сильвестро­в, навіть виконували всі «примхи» автор,а бо вони розуміють, що цей українськи­й маестро — геній нашого часу!

 ?? ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День» ??
ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»
 ??  ?? Муніципаль­ний академічни­й камерний хор « Київ » єдиний виступ наживо на «Ravenna Festival -2021»
Муніципаль­ний академічни­й камерний хор « Київ » єдиний виступ наживо на «Ravenna Festival -2021»
 ??  ?? Про прем’єру в Равенні «Дню» розповів Микола Гобдич, художній керівник хору «Київ»
Про прем’єру в Равенні «Дню» розповів Микола Гобдич, художній керівник хору «Київ»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine