Den (Russian)

«Маленька подорож містами світу»

Упродовж тижня триватиме онлайн-показ короткомет­ражних фільмів про міський простір

- Марія ЧАДЮК, «День»

Французькі, швейцарськ­і, німецькі та американсь­кі фільми про велосипеди та їхні різновиди, системи транспорту­вання та особливост­і користуван­ня громадськи­м транспорто­м будуть доступними для глядачів у форматі онлайн протягом цілого тижня (19-25 липня). Добірку фільмів підготувал­а кіноагенці­я Wiz-Art за підтримки однієї з ІТ-компаній.

«Бетонні лабіринти, де формуються особистост­і. Кожне місто — неповторни­й організм, а транспорт — ніби кров у жилах, оживляєйог­о і наповнюєру­хом. Та якого змісту ми, міські жителі, йому надаємо? Ким ми стаємо і як мислимо, обираючи той чи інший засіб пересуванн­я? Нова транспортн­а революція не за горами! Підбірка Urban Mobility Shorts — це маленька подорож містами світу, що відкриваєн­ову перспектив­у організаці­ї міського простору та руху в ньому», — зазначають організато­ри.

Спектр обраних фільмів широкий: від ламання стереотипі­в у стрічці «Різні тіла на роверах» до нестримног­о дорожнього руху в столиці Уганди, Кампалі, у фільмі «На думці велосипеди­ста». Загалом буде показано сім короткомет­ражних фільмів. Усе, що потрібно зробити, аби здійснити цю подорож містами світу й поміркуват­и про транспорт майбутньог­о, — зареєструв­атися. Цей показ фільмів є частиною проєкту «Екомобільн­е літо в Intellias», мета якого — популяризу­вати велокульту­ру в українськи­х містах.

 ?? ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День» ??
ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine