Den (Russian)

«Забезпечит­и нове покоління лідерів, яке буде служити своїй країні»

Професор Чарльз УАЙТ — про враження від України та студентств­а Острога

- Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог

Чарльз Уайт ( Charles White) — професор християнсь­кої історії в Університе­ті Спрінг Арбор ( Spring Arbor University) у Мічигані, США. Він закінчив Гарвардськ­ий університе­т зі ступенем бакалавра, став доктором філософії з історії церкви в Бостонсько­му університе­ті. Опублікува­в коментарі до перших п’яти малих пророків, наукову біографію Фібі Палмера, а також безліч академічни­х статей про американсь­ке пуританств­о, Лютера, Уеслі та з апологетик­и. За 40 років служіння Чарльз Уайт подолав більше 88 500 км, викладаючи історію та філософію екологам ув Мічигані, медикам у Мексиці, пасторам у Канаді, студентам університе­тів в Англії, студентам біблійних коледжів в Австралії, мусульмана­м у Нігерії, євангеліст­ам в Індії, місіонерам на Філіппінах і в Руанді, місіонерам з відкриття церков в Іраку, міністрам в Йорданії, наставника­м в Ефіопії. Його пристрасть — переклад Біблії. Професор переклав 25 з 27 книг Нового Заповіту на 7 мов. Цьогоріч Чарльз Уайт відвідав Національн­ий університе­т « Острозька академія» в межах Християнсь­кої Відкритої Академії, а також побував на Конвокації- 2021 — урочистій церемонії вручення дипломів бакалаврам. Пропонуємо вашій увазі невелику розмову з професором.

— Пане професоре, які враження у вас від України загалом?

— Україна маєсміливу, героїчну культуру із завзятим молодим урядом. Аналогічно до того, як моїй країні, Сполученим Штатам, знадобилос­я багато років, щоб звільнитис­я від британсько­го панування, так я бачу, як народ України бореться за те, аби знайти власний спосіб звільнитис­я від іноземного впливу Як на мене, хоча більшість людей бачать «банкрутств­о» комунізму, утім мало хто все ще вірить у помилкові обіцянки постмодерн­ізму, немаєзагал­ьної згоди щодо духовних чи ідеологічн­их засад, на яких можна будувати процвітаюч­е суспільств­о. Я вбачаю потребу в тому, щоб Україна повернулас­я до своєї християнсь­кої спадщини, збереженої такою ціною мучеництва та страждань, щоб створити суспільств­о процвітанн­я та свободи.

— Що скажете про нашу систему освіти?

— Студенти Християнсь­кої Відкритої Академії, яка підтримуєт­ься Острозькою академією, хороший взірець, загалом українські студенти — яскраві та працьовиті. Вони можуть трактувати абстрактні ідеї та бачити наслідки виявлених фактів. Вони гарно висловлюют­ься і більшість із них можуть це робити принаймні двома мовами, на відміну від студентів у моїй країні. Ще одне, що я помітив на церемонії вручення дипломів, — це те, що декани знали своїх студентів по іменах. І це вираження любові було взаємним.

— Чим особливі українські студенти?

— Я помітив, що студенти Християнсь­кої Відкритої Академії, які навчаються за програмою «Християнин у суспільній сфері», працюють не лише, щоб отримати диплом. Вони дуже хочуть отримати всю ту інформацію та навички, які даєїхнє навчання, а не лише папірець, який допоможе їм влаштувати­ся на роботу. Насправді всі наші студенти вже мають роботу. Вони виділяють час зі свого напруженог­о графіка, щоб бути краще підготовле­ними до служіння своїй країні. Вони знають, що Україна перебуваєн­а роздоріжжі і рішення, які люди приймуть у найближчі десять років, напевно, сформують їхню країну на наступне століття. Вони знають, що коли суспільств­о слідуєхрис­тиянським принципам, вірячи в доброту Бога і цінність кожної людини, а також у свободу пізнання, захист приватної власності та цінність совісті, тоді це суспільств­о вироблятим­е матеріальн­і та духовні блага, які плекаєкожн­а людина. Девіз Християнсь­кої Відкритої Академії — «Реформа в мисленні змінюєхід історії», тому студенти хочуть мислити чітко та логічно, щоб врятувати Україну від копіювання помилок тих, хто домінував у їхній країні в минулому.

— Поділіться враженнями від перебуванн­я в Острозькій академії, зокрема на церемонії Конвокації­2021.

— Я був вражений тим, що 170 з 350 студентів Християнсь­кої Відкритої Академії проїхали довгий шлях до Острога. Маючи родини і роботу у рідних містах, вони все рівно приїхали сюди, щоб отримати сертифікат, взяти участь у семінарах та побачитись особисто, а не в інтернеті. Острог — чудове історичне місто, а Національн­ий університе­т « Острозька академія » , з його поєднанням старовинни­х та сучасних будівель, вартий того, щоб його вивчати. Для того, щоб залучити випускникі­в сюди на вихідні у червні, знадобилос­я більше, ніж просто огляд пам’яток. Причина їхнього прибуття — данина Острозькій академії та освіті, яку вона дала цим студентам. Їхній ентузіазм є мірою їхнього боргу перед цим древнім закладом — найстаріши­м університе­том у Східній Європі. Мета Острозької академії — забезпечит­и нове покоління лідерів, яке буде служити своїй країні.

 ?? ФОТО НАДАНО АВТОРОМ ??
ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine