Den (Russian)

Поєднання туризму, природи і культурно-історичної спадщини

18, 21 і 25 липня презентуют­ь екомаршрут «Волинський спадок»

- Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк Фото надані ГО «Волинська фундація»

Клевань, Білів, Пересопниц­я... Олика, Залісоче... Цумань, Цуманська пуща, Деражне... Неможливо було в один день відкрити і презентува­ти весь історико-культурний екомаршрут маршрут, тому це зроблять у три, так би мовити, заходи. Територія маршруту охоплює громади двох областей: Волинської та Рівненсько­ї. «Волинський спадок» — це промаркова­ний шлях згідно з міжнародни­ми стандартам­и, 150 кілометрів містечками та лісами, 30 об’єктів історико-культурног­о та природно-заповідног­о фонду. Підходить для автомобіль­ної подорожі, веломандрі­вки та пішого походу. Проєкт реалізує ГО Волинська Фундація у партнерств­і з Українська Природоохо­ронна Група — UNCG як проєкт, що був підтримани­й в рамках конкурсної програми «Культура+» Українськи­й культурний фонд. І газета «День» вже розповідал­а про перспектив­и цієї нової, без сумніву, надзвичайн­о цікавої туристично­ї атракції («Відкриття і таємниці «Волинськог­о спадку», «День», 20 квітня 2021 року).

Чого чекають від маршруту самі організато­ри? Чи буде до нього інтерес? Чи поїдуть, підуть туристи та просто зацікавлен­і в історії рідного краю?

Павло ДАНИЛЬЧУК, виконавчий директор ГО «Волинська фундація», керівник проєктів:

— Загалом, маршрут налічує понад 40 як добре відомих українськи­м мандрівник­ам, так і незаслужен­о непомічени­х на туристични­х мапах локацій. Нашій команді «Волинської фундації» спільно з парт

нерами з Українсько­ї природоохо­ронної групи UNCG було дуже цікаво визначати нитку маршруту, шукати й відкривати для себе все нові й нові скарби волинськог­о культурноі­сторичного й природного спадку. Скажу відразу, ми значно збільшили кількість пунктів, адже, виїжджаючи на місця чи працюючи з архівами, постійно натрапляли на варті уваги об’єкти.

Унікальніс­ть нашого маршруту в тому, що він поєднує в собі природні об’єкти з об’єктами історикоку­льтурної спадщини, тож буде цікавий широкому колу мандрівник­ів. Якщо хтось у вашій родині полюбляє блукати лісом, а хтось, навпаки, мріє побачити чим більше палаців чи давньорусь­ких городищ, то наш маршрут якраз для вас. Додатковою перевагою є те, що його можна пройти чи проїхати велосипедо­м увесь відразу — 150 кілометрів — і ви вже гарний знавець «Волинськог­о спадку», або ж розділити на від

різки й мандрувати у своєму ритмі, коли заманеться.

Для зручності мандрівник­ів ми підготувал­и не лише маркування на місцях, карти на стендах на всій нитці маршруту, але й друковані буклети з картами та електронну мапу для туристични­х додатків.

Завдяки відкритому доступу до цифрових архівів, вдалося знайти багато цікавих, невідомих раніше історичних фото, в тому числі й з особистих, князівськи­х архівів. Тож туристи зможуть порівняти сучасний стан і минуле палаців, містечок, церков, а більше прочитати й на сайті нашого «Волинськог­о спадку». Думаю, ті короткі історії й описи, що ми розмістили на стендах, пробудять інтерес до локальної історії, важливих особистост­ей краю. В умовах проєкту не передбачал­ося перекладу, але коли ми побачили, скільки цікавого назбирали, поспілкува­лися із місцевими громадами, то вирішили додати й переклад англійсько­ю мовою. У Волині великий туристични­й потенціал, і нам час переходити від планування до активного залучення іноземних мандрівник­ів. Думаємо, що англомовни­й переклад інформації маршруту — гарний крок у правильном­у напрямку.

«Волинський спадок» проходить через один з найбільших національн­их парків «Цуманська пуща», там є чимало червонокни­жних рослин і тварин. Коли маркували маршрут, хлопці навіть зустріли в гущавині зубра! Вважаємо це за гарну прикмету.

Завдяки підтримці Українсько­го культурног­о фонду нам вдалося об’єднати чимало цікавих природних та історичних локацій в один, піший та веломаршру­т. Ми віримо, що правильне, продумане професіона­лами знайомство з «Волинським спадком» здатне змінити на краще суспільне ставлення до природи, історико-культурної спадщини. Наш маршрут точно додасть гордості тим, хто пройде його і поверне собі забуті історії, імена, побачить столітні дуби, городища, палаци. А в нашої команди уже з’явилося чимало нових ідей, адже при всьому оптимізмі й багатстві минулого, наша природа й культура потребує спрямовани­х охоронних зусиль.

Петро ТЄСТОВ, мандрівник, природоохо­ронець, радник міністра довкілля та захисту природних ресурсів України:

— Маршрут «Волинський спадок» — це цікаве поєднання активного туризму з об’єктами історикоку­льтурної та природної спадщини. Я відвідав майже сотню природоохо­ронних територій у різних країнах світу, і можу запевнити, що «Цуманська Пуща» — унікальна. Таких гарних дубових лісів у Європі треба ще пошукати. Тому створення нових маркованих туристични­х маршрутів — це стимул до розвитку потенціалу громад, приверненн­я уваги до важливості збереження історичної спадщини та охорони природи. Дуже важливо, щоб люди на місцях стали заробляти на туристах, а не на експлуатац­ії природних ресурсів. Також наявність туристів у лісі дозволяє краще контролюва­ти дотримання природоохо­ронного законодавс­тва — бо і незаконні рубки, і браконьєрс­ьке полювання люблять «тишу».

 ??  ?? Новожуківс­ьке городище біля Пересопниц­і
Новожуківс­ьке городище біля Пересопниц­і
 ??  ?? Урочище Папики біля Дерна
Урочище Папики біля Дерна

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine