Ого­ло­си­ли но­мі­нан­тів на «Оскар-2018»

Це­ре­мо­нія вру­че­н­ня пре­мій Аме­ри­кан­ської кі­но­а­ка­де­мії від­бу­де­ться вдев’яно­сте

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цьо­го ра­зу бу­дуть ро­зі­гра­ні ста­ту­е­тки в 24 но­мі­на­ці­ях.

КРА­ЩИЙ ФІЛЬМ РО­КУ

«На­зви ме­не сво­їм

ім’ям»

«Тем­ні ча­си»

«Дюн­керк»

«Геть»

«Ле­ді Берд»

«При­мар­на ни­тка»

«Се­кре­тне до­сьє»

«Фор­ма во­ди»

«Три біл­бор­ди на кор­до­ні

Еб­бін­га, Міс­су­рі»

КРА­ЩИЙ РЕ­ЖИ­СЕР

Крі­сто­фер Но­лан — «Дюн­керк»

Джор­дан Піл — «Геть» Гре­та Гер­віг — «Ле­ді Берд»

Пол То­мас Ан­дер­сон — «При­мар­на ни­тка» Гі­льєр­мо Дель То­ро — «Фор­ма во­ди»

КРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ

Ті­мо­ті Ша­ла­ме — «На­зви ме­не сво­їм ім’ям»

Де­ні­ел Дей Лю­їс — «При­мар­на ни­тка» Де­ні­ел Ка­луя — «Геть» Га­рі Ол­дман — «Тем­ні ча­си» Ден­зел Ва­шинг­тон — «Roman J. Israel, Esq.»

КРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ

Сал­лі Хо­кінс — «Фор­ма во­ди» Френ­сіс Ма­кДор­манд — «Три біл­бор­ди на кор­до­ні»

Мар­го Роб­бі — «То­ня про­ти всіх»

Сір­ша Ро­нан — «Ле­ді Берд» Ме­ріл Стріп — «Се­кре­тне до­сьє»

КРА­ЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

«Фан­та­сти­чна жін­ка»

(Чи­лі) «Не­лю­бов» (Ро­сія) «Про ті­ло і ду­шу»

(Угор­щи­на) «Ква­драт» (Шве­ція)

Фі­наль­ний етап го­ло­су­ва­н­ня за пре­мію се­ред ака­де­мі­ків від­бу­де­ться з 20 до 27 лю­то­го. Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня — 4 бе­ре­зня.

2017 ро­ку кі­но­пре­мію «Оскар» за кра­щий фільм одер­жа­ла стрі­чка «Мі­ся­чне сві­тло» ре­жи­се­ра Бар­рі Джен­кін­са.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.