Сер­гій Ста­хов­ський – у дру­го­му ко­лі в Ек­кен­та­лі

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

В Ек­кен­та­лі (Ні­меч­чи­на) на тур­ні­рі ATP Challenger Tour — Challenger Eckental 146-та ра­ке­тка сві­ту, 32-рі­чний укра­ї­не­цьСер­гій Ста­хов­ський стар­ту­вав з пе­ре­мо­ги над 29-рі­чним іта­лій­цем Ро­бер­то Мар­ко­рою, який про­йшов че­рез ква­лі­фі­ка­цію. За ви­хід до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру Ста­хов­ський зі­грає з фран­цу­зом Ан­ту­а­ном Хо­а­ном, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.