Едгар РІНКЕВИЧС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ла­твії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Я щой­но про­вів те­ле­фон­ну роз­мо­ву з мо­їм укра­їн­ським ко­ле­гою Пав­лом Клім­кі­ним, він під­твер­див рі­шу­чу під­трим­ку Укра­ї­ни з бо­ку Ла­твії що­до агре­сії Ро­сії в Азов­сько­му мо­рі. Я за­кли­каю РФ звіль­ни­ти за­а­ре­што­ва­них укра­їн­ських мо­ря­ків і ко­ра­блі, Ро­сія по­вин­на при­пи­ни­ти бло­ку­ва­н­ня Кер­чен­ської про­то­ки

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.