ДОВІДКА «Дня»:

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Сер­гій Буковський — укра­їн­ський ре­жи­сер-до­ку­мен­та­ліст, ла­у­ре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії ім. Та­ра­са Шев­чен­ка (2004). Ав­тор де­ся­тків кі­но­ро­біт, се­ред яких фільм-ла­у­ре­ат «Зо­ло­тої дзи­ґи» — «Го­лов­на роль», «На­зви своє ім’я» (про­дю­сер С. Спіл­берг), «Жи­ві», «Укра­ї­на. То­чка від­лі­ку». Йо­го ро­бо­ти від­зна­че­ні на­го­ро­да­ми пре­сти­жних між­на­ро­дних кі­но­фе­сти­ва­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.