Жан-Марк ЛАНТЬЄ,

Den (Ukrainian) - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - (https://prm.ua)

ге­не­рал-лей­те­нант, ко­ман­ду­вач Су­хо­пу­тних військ Зброй­них сил Ка­на­ди під час від­ві­да­н­ня вій­сько­вих на­вчань на Чер­ні­гів­щи­ні:

Ка­на­да сто­їть пліч-о-пліч з Укра­ї­ною. На­ші Зброй­ні си­ли пи­ша­ю­ться, що ма­ють мо­жли­вість пра­цю­ва­ти з ва­ми, ба­га­то чо­му вчи­ти­ся у вас і ді­ли­ти­ся з ва­ми вла­сним до­сві­дом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.