«ПОЗИЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ ЗАРАЗ НЕ ВИ­СТА­ЧАЄ»

Den (Ukrainian) - - День України -

Лю­дми­ла ВАСИЛЕНКО:

— Я ду­же вдя­чна за та­ку змі­стов­ну зу­стріч з Ла­ри­сою Оле­ксі­їв­ною. Во­на є при­кла­дом ми­сля­чої лю­ди­ни, яка не бо­ї­ться йти про­ти си­сте­ми, про­ти нав’яза­них пра­вил та ша­бло­нів. Ла­ри­са Ів­ши­на по­слі­дов­но об­сто­ює свою дум­ку і про­па­гує її в су­спіль­стві. Во­на є яскра­вим при­кла­дом об­сто­ю­ва­н­ня сво­єї позиції. Позиції в журналістиці зараз не ви­ста­чає. Пі­дго­ту­ва­ли Оль­га ХАРЧЕНКО, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.