по-тре­тє.

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

І Чер­чілль — це на­сам­пе­ред гли­бо­ке дер­жав­ни­цьке стра­те­гі­чне ми­сле­н­ня. Хто на­ді­ле­ний та­ким ми­сле­н­ням — той і є елі­та. А ви­ня­тко­во ва­жли­вою скла­до­вою цьо­го ми­сле­н­ня є по­ва­га до че­сті (осо­би­стої і ці­лої дер­жа­ви), ро­зу­мі­н­ня ва­ги по­ня­т­тя «честь» у су­спіль­стві й від­ра­за до га­сел про «мир», «ком­про­мі­си» а-ля Га­лі­факс, які озна­ча­ють ка­пі­ту­ля­цію. І ні­чо­го біль­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.