ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

8 сі­чня 2019 ро­ку. Лон­дон. Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей за­яви­ла, що го­ло­су­ва­н­ня в пар­ла­мен­ті що­до уго­ди про умо­ви ви­хо­ду з ЄС від­бу­де­ться 15 сі­чня, пе­ре­дає Politico. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку гла­ва бри­тан­сько­го уря­ду від­кла­ла це го­ло­су­ва­н­ня, що­би за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою біль­шої кіль­ко­сті пар­ла­мен­та­рів. На­пи­си на пла­ка­тах на фото: «Не­має уго­ди? Не­має про­бле­ми!», «Вір у Бри­та­нію», «Ви­хо­ди­ти озна­чає ви­хо­ди­ти»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.