ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1863 р.

49 р. — до н.е. всу­пе­реч за­ко­ну, Гай Юлій Це­зар пе­ре­тнув Ру­бі­кон і роз­по­чав по­хід на Рим. 1569 — у Лю­блі­ні роз­по­чав ро­бо­ту сейм, при­свя­че­ний унії Ко­ро­лів­ства Поль­сько­го та Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го. Від­по­від­не рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но 1 ли­пня то­го ж ро­ку. 1775 — в Мо­скві на Бо­ло­тній пло­щі за вка­зів­кою Ка­те­ри­ни ІІ бу­ло стра­че­но Оме­ля­на Пу­га­чо­ва — ва­таж­ка Се­лян­ської вій­ни­про­ти­ім­пе­рії 1773—1775 рр. 1863 — у Лон­до­ні від­крив­ся рух пер­шої си­сте­ми­ме­тро у сві­ті. 1934 — на­ро­див­ся Ле­о­нід Кравчук, пер­ший Пре­зи­дент не­за­ле­жної Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.