Ле­ся Цу­рен­ко – в дру­го­му ко­лі

Укра­їн­ка успі­шно стар­ту­ва­ла в пер­шо­му у се­зо­ні тур­ні­рі се­рії Ве­ли­ко­го шо­ло­ма

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Мель­бур­ні (Ав­стра­лія) в пер­шо­му у се­зо­ні тур­ні­рі се­рії Ве­ли­ко­го шо­ло­ма — Australian Open у жі­нок в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­йшли ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 24-та ра­ке­тка світу, 29-рі­чна укра­їн­ка Ле­ся Цу­рен­ко обі­гра­ла 24- рі­чну ро­сі­ян­ку Ка­те­ри­ну Але­ксан­дро­ву, яка по­сі­дає в рей­тин­гу WTA 72-ге мі­сце, з ра­хун­ком 6: 4, 7: 6( 4), по­ві­дом­ляє

www.sportonline.ua. По­єди­нок три­вав 1 го­ди­ну 31 хви­ли­ну. Цу­рен­ко ре­а­лі­зу­ва­ла чо­ти­ри брейк-пойн­ти із се­ми, Але­ксан­дро­ва — три з де­ся­ти. Те­ні­сис­тки ви­ко­на­ли по три ей­си, при цьо­му Ле­ся зро­би­ла три по­двій­ні по­мил­ки, а Ка­те­ри­на — п’ять.

У дру­го­му ко­лі тур­ні­ру су­пер­ни­цею Цу­рен­ко бу­де 17-рі­чна аме­ри­кан­ка Аман­да Ані­сі­мо­ва, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 87-ме мі­сце і яка бу­ла силь­ні­шою за ру­мун­ку Мо­ні­ку Ні­ку­ле­ску — 7:6(3), 6:4.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.