Стеф БЛОК,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ні­дер­лан­дів:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми схваль­но оці­ню­є­мо пра­гне­н­ня но­вої укра­їн­ської вла­ди розв’яза­ти зброй­ний кон­флікт із Ро­сі­єю на Донбасі, але за­ра­ди ми­ру не мо­жна жер­тву­ва­ти прин­ци­па­ми. Ні­дер­лан­ди, ні­ко­ли не ви­зна­ють ане­ксії Кри­му, і не роз­гля­да­ти­муть по­сла­бле­н­ня сан­кцій за ро­сій­ську агре­сію на Донбасі до ви­ко­на­н­ня Ро­сі­єю Мін­ських угод

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.