Кекс ве­ли­код­ній

Dobrye Sovety Na Vse Sluchai Zhizni - - КУХ­НЯ | СВЯТ­КО­ВЕ МЕ­НЮ -

6 яє­ць, 250 г верш­ко­во­го мас­ла, 1 склян­ка цук­ру, 2 склян­ки бо­ро­ш­на, 1 па­ке­тик роз­пу­шу­ва­ча ті­ста Dr. Oetker, 150 г ро­дзи­нок, 2 стол. лож­ки ко­нья­ку (віскі), цукро­ва пуд­ра з ваніль­ним сма­ком Dr. Oetker

Род­зин­ки по­ми­ти та за­ли­ти окро­пом, щоб во­да бу­ла ви­ще на 1 см. За­ли­ши­ти на­сто­я­ти­ся.

Просія­ти бо­ро­ш­но в мис­ку, до­да­ти цу­кор та верш­ко­ве мас­ло. Пе­ре­тер­ти ін­гредієн­ти ру­ка­ми в крих­ту. По­тім до­да­ти ту­ди роз­пу­шу­вач Dr. Oetker та яй­ця. Спо­чат­ку вмі­ша­ти одне яй­це, по­тім дру­ге й так усі шість штук. Ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти й за­ли­ши­ти ті­сто в теп­ло­му міс­ці на 25–30 хв.

У ті­сто до­да­ти ко­ньяк і род­зин­ки з во­дою, в якій во­ни зна­хо­ди­ли­ся. Ре­тель­но пе­ре­мі­ша­ти ру­ка­ми.

У фор­му з от­во­ром та об’ємом 1,5 л ви­кла­сти ті­сто. Ви­пі­ка­ти в розі­грітій ду­хов­ці впро­до­вж 25–30 хв за тем­пе­ра­ту­ри 200°С. По­тім змен­ши­ти тем­пе­ра­ту­ру до 160°С та го­ту­ва­ти ще 30 хв.

Кекс при­кра­си­ти цукро­вою пуд­рою з ваніль­ним сма­ком Dr. Oetker або по­сип­кою Dr. Oetker.

ПРО­СТИЙ 325 ККАЛ 90 ХВ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.