Ра­дни­ця ко­ман­ду­ва­ча ВМС роз­по­ві­ла про по­ра­не­н­ня, яких за­зна­ли по­ло­не­ні укра­їн­ські мо­ря­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Ра­дни­ця ко­ман­ду­ва­ча Вій­сько­во-мор­ських сил Укра­ї­ни Ві­кто­рія Хри­стен­ко роз­по­ві­ла про по­ра­не­н­ня, яких за­зна­ли укра­їн­ські вій­сько­ві мо­ря­ки, за­хо­пле­ні в по­лон ро­сі­я­на­ми в Кер­чен­ській про­то­ці, по­ві­дом­ляє «Пря­мий».

«В одно­го з хло­пців важ­ке по­ра­не­н­ня ніг, те, що він пе­ре­су­ва­є­ться з ми­ли­ця­ми, ні про що нам не го­во­рить, ми не ба­чи­мо йо­го по­ра­нень і яку йо­му зро­би­ли опе­ра­цію в ізо­ля­то­рі. В одно­го з хло­пців трав­ма­ти­чна ам­пу­та­ція паль­ців ки­сті», — по­ві­до­ми­ла Хри­стен­ко.

Дже­ре­лом ін­фор­ма­ції про стан по­ра­не­них і ха­ра­ктер по­ра­нень ста­ли во­лон­те­ри, які до­по­ма­га­ли укра­їн­ським мо­ря­кам у Сім­фе­ро­поль­сько­му СІЗО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.