TARASEVYCH VIKTOR, ZAVHORODNIA OLENA –

Economy of Ukraine (Russian) - - Contents -

Innovation information economy: postindustriality, generativity, openness

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.