С. Я. КОРОЛЬ,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Соціальні Проблеми В Практиці Управління -

до­цент, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри облі­ку та опо­да­тку­ва­н­ня Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го тор­го­вель­но еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту,

вул. Кі­о­то, 19, 02156, Ки­їв, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.