Ва­гіт­ність піс­ля 35 ро­ків

Edinstvennay - - ИНТЕРВЬЮ -

Сьо­год­ні жит­тя біль­шо­сті жі­нок зов­сім ін­ше, ніж кіль­ка де­ся­ти­літь то­му.

Во­ни роб­лять кар’єру на рів­ні з чо­ло­ві­ка­ми, нав­ча­ють­ся, не по­спі­ша­ють ви­хо­ди­ти за­між та при­свя­чу­ва­ти се­бе ви­хо­ван­ню ді­тей, то­му все часті­ше по­чи­на­ють на­род­жу­ва­ти піс­ля 30 ро­ків. Що­до тер­мі­ну «ста­ра по­роділ­ля», то це спа­док ра­дянсь­кої ме­ди­ци­ни, який, на щастя, вже відій­шов в історію.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.