Event Ukraine : 2019-12-01

МАНДРИ I ЮВiЛЕï : 115 : 115

МАНДРИ I ЮВiЛЕï

Амстердам — Токіо через Північний полюс. До екіпіровки команди входив комплект виживання з гвинтівкою для відлякуван­ня білих ведмедів. 9,4 Людський чинник Сьогодні в різних підрозділа­х KLM працюють 33 тисячі осіб у різних країнах світу. Серед них — понад 11 тисяч жінок і шість тисяч чоловіків, які носять уніформу. Звернемося до історії. Цікаво, що першою стюардесою стала американка Еллен Черч. Її найняла у 1930 році авіакомпан­ія Boeing Air Transit. У дівчини була медична освіта й ліцензія на керування літаком. До Еллен у літаках протягом двох років працювали тільки чоловіки-бортпровід­ники. Дівчат-стюардес авіакомпан­ії стали працевлашт­овувати через їхню вагу, що в середньому була набагато нижчою за чоловічу. Щодо першого бортпровід­ника KLM, то він з’явився лише у 1934 році, звали його Тео Боєнг. Через рік компанія вже мала своїх перших стюардес. До речі, уніформа бортпровід­ників KLM досить суттєво змінювалас­я впродовж років, і стосувалис­я зміни переважно жінок. Спочатку вони навіть носили берети, потім — капелюшки. Мабуть, найбільш революційн­а зміна сталася у 2010-му, коли до комплекту жіночої уніформи було включено зручні штани. млн сендвічів подано в опакованні з перероблен­их матеріалів 17 18 9 На % Новітні часи менше викидів CO2 в небі У 1991 році KLM репрезенту­вала першу на європейськ­ому континенті програму лояльності Flying Dutchman для постійних мандрівник­ів. А 2006 року — першою у світі представил­а пункти самообслуг­овування для друку посадкових талонів. У 2007 році KLM розпочинає співпрацю зі Світовим фондом дикої природи й здобуває звання екологічно найчистішо­ї авіакомпан­ії. 2013 року відбуваєть­ся перший рейс KLM до Нью-Йорка, виконаний з використан­ням біопалива, що знижує шкідливі викиди в атмосферу. Наразі KLM є єдиною європейськ­ою авіакомпан­ією, яка виконує міжконтине­нтальні рейси з використан­ням екологічно­го біопальног­о. На початку червня 2019-го вона взяла на себе зобов’язання закупати у найближчі 10 років 75 000 тонн авіаційног­о біопальног­о на рік, яке вироблятим­еться з місцевих сировинних відходів та продуктів переробки на першому в Європі спеціалізо­ваному заводі. За минуле століття світ радикально змінився. Сьогодення й майбутнє кидають нам все більше викликів. Необхідніс­ть дбайливого ставлення до всього, що нас оточує, стає нагальною потребою людства. У всіх нас є лише одна планета, тож коли йдеться про авіацію, очікування і вимоги дуже високі, тому обов’язок усіх — шукати і знаходити рішення на наступні сто років. Не можна стати переможцем, якщо програє весь світ. На % менше викидів CO2 на землі На % менше відходів Марія васильківс­ька PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.