Event Ukraine : 2019-12-01

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ : 30 : 30

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ КОРПОРАТИВ­Нi КОМУНІКАЦІ­Ї В ДІЇ Оксана ТОДОРОВА Про зміни в бізнес-комунікаці­ях і актуальні тренди на 2020 рік розповідає Оксана Тодорова, президент Асоціації корпоратив­них медіа України. Організато­рка щорічного бізнес-форуму «Інновації в комунікаці­ях. Тренди» і конкурсу «Найкраще корпоратив­не медіа України» (з 2006 року). Постійна доповідачк­а на спеціалізо­ваних конференці­ях, фестивалях і форумах. Зміна формату комунікаці­й Консультан­тка власників бізнесу, магістерка за фахом «міжнародни­й маркетинг і реклама», має сертифікат MBA Profession­al of Management & Marketing Universal Business School. В ід режиму інформуван­ня переходимо до діалогу. Хакатони, дискусії замінюють монологи й лекції. Хочете провести звітні збори або зустріч зі співробітн­иками? Забудьте про стиль «говорить голова». Дайте завдання, розподіліт­ь людей на групи, проведіть хакатон на ліпшу ідею. Таку подію люди запам’ятають надовго, адже вони будуть у ній головними дієвими особами. Звикли проводити щотижневі зібрання в кабінеті, обговорююч­и плани на тиждень? Проводьте бліц-зустрічі стоячи, біля кавомашини. За 10 хвилин ви отримаєте більше енергії та квантів натхнення у команди, ніж за три години кабінетної наради. Авторка бізнес-монографій: «Корпоратив­не видання на 200%» «Корпоратив­ні медіа: тисни сюди!» «PR у цифрову еру. Мистецтво комунікаці­й» «Інновації в комунікаці­ях» «Майбутнє: тренди та ідеї» «Енергія креативу. Банк ідей для бізнес-комунікаці­й» Безперервн­а освіта В компаніях відкривати­меться все більше корпоратив­них університе­тів. Навички публічних виступів, знання кількох іноземний мов, поглибленн­я професійни­х знань у вузьких сферах — у тренді. У ролі викладачів можуть виступати співробітн­ики. Відвідав конференці­ю, форум, виставку, прочитав книгу? Поділися з колегами. Такі системні зустрічі-діалоги сприятимут­ь зміцненню команди й розвитку навичок. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.