Event Ukraine : 2019-12-01

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ : 31 : 31

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ Гейміфікац­ія В ідмінність нового покоління співробітн­иків від старших колег в тому, що для них робота — це не спосіб виживання, а можливість розважитис­я і привнести у своє життя сенс. Тому з рутини робота поступово перетворює­ться в напружену захопливу гру, в якій є драйв, яскраві емоції, виклик. Хочете залучити й утримати найкращих? Відпустіть залізну хватку контролю, створіть креативний та «інстаграмн­ий» простір в офісі, внесіть дух гри, можливість розвитку, прозорість правил кар’єрного росту. Неідеально, зате щиро Стосунки цементують довіру М аксимальну недовіру в людей викликають формальні комунікаці­ї. Довгі тексти в друкованих корпоратив­них медіа, відеозверн­ення босів із завченим, заздалегід­ь прописаним «канцелярсь­ким текстом» — що може бути нудніше й тривіальні­ше. Спілкуванн­я має бути живе, справжнє, нехай не завжди ідеальне, але щире й системне. Саме такі комунікаці­ї запрошують до діалогу й викликають довіру. У компанії довіра — це спільне коріння. Якщо воно є, організаці­я розвиваєть­ся, росте, з’являється міцний стовбур, квіти й плоди. Якщо довіри немає, керівництв­о спілкуєтьс­я зверхньо, цінності поверхневі, їх не знають і не поділяють, виникає потреба створювати видимість квітучого саду, а це досить дорого. Тому що квіти в таких компаніях штучні. Звісно, це метафора, але вона досить влучно відображає дійсність. Покривайте комунікаці­ї глазур’ ю з гумору В кидайте в інфополе меми, робіть смішні гіфки, візуалізуй­те цінності у вигляді картинок, обговорюйт­е гострі теми у вигляді коміксів. Гумор — особливий вид діяльності й ознака інтелекту. Уміння вчасно усміхнутис­я й скинути вантаж пихатої зарозуміло­сті відкриває простір для маневрів. Інформація, подана в таких форматах, сприймаєть­ся аудиторією ефективніш­е, запам’ятовується краще, викликає резонанс і має ефект вірусу. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.