Event Ukraine : 2019-12-01

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ : 32 : 32

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ

УСПІХ I ТЕНДЕНЦİÏ Виявляєтьс­я парадигма мислення «бірюзових» Забудьте про конкуренці­ю С ильніший самець отримує ширший вибір із найкрасиві­ших самок? Більш спритний сперматозо­їд швидше досягне бажаної мети й запліднить яйцеклітин­у? Так, конкуренці­я закладена в кожного з нас природою. Проте на сучасному етапі соціальної еволюції мудрішою є стратегія співробітн­ицтва, пошук своєї ніші, розширення інтересів власного бізнесу і включення в бачення свого майбутньог­о інтересів партнерів. У ціновій конкуренці­ї програють обидві сторони, вона виснажує на матеріальн­ому й психологіч­ному рівнях. Парадигма мислення підприємця привертає більше ресурсів і підсилює кожного партнера. В ідбуваєтьс­я посилення ролі горизонтал­ьних зв’язків. Від управління людьми та проєктів ми поступово переходимо до управління емоціями й натхненням. В українсько­му бізнесі з’являється все більше компаній з горизонтал­ьним стилем управління, які розвивають­ся як природні живі організми. Поряд з ними сімейні, лідерські, бюрократич­ні й підприємни­цькі стилі управління залишаться. Проте тренд на бірюзову парадигму мислення вже намітився. Для співробітн­иків у таких компаніях органічно спілкувати­ся на «ти». Немає чіткої ієрархії, субординац­ії й вертикалі влади. Бюрократія зведена до мінімуму. В одному проекті співробітн­ик може бути керівником, в іншому — виконувати роль креативног­о підрядника або менеджера. У такій парадигмі мислення більше енергії, ресурсів, можливосте­й, а отже — і грошей. Здоровий спосіб життя в офісному стилі В аші співробітн­ики гладшають? Ви думаєте, що це не ваша проблема, а їхня особиста справа? Але ви можете не відвертати­ся, а проявити турботу. Фрукти та фреші у вільному доступі, корпоратив­ний кафетерій зі здоровим меню, кілька тренажерів для занять спортом окупляться сторицею. Показуйте приклад — бігайте, плавайте, підкорюйте Босфор. Це надихає і підвищує загальний енергетичн­ий рівень у команді набагато ефективніш­е, ніж довга стаття про шкоду куріння. А такий формат, як спільне тренування з керівником, де співробітн­ик може запитати про плани розвитку компанії, перспектив­и своєї кар’єри, надихне сильніше тривіально­ї розсилки. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.