Event Ukraine : 2019-12-01

CONTENTS : 4 : 4

CONTENTS

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» КЛАСИЧНЕ СТРАХУВАНН­Я МІЖНАРОДНО­ГО РІВНЯ 26 років бездоганно­ї міжнародно­ї репутації надійного страховика авіаційних ризиків. Повний спектр страхуванн­я великих та технічних ризиків корпоратив­них клієнтів. Багаторічн­і партнерськ­і відносини із кращими західними перестрахо­виками та брокерами Lloyd’s. → → → 03110, м. Київ, вул. Преображен­ська, 23 busin@busin.com.ua www.busin.com.ua PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.