Event Ukraine : 2019-12-01

ЗДОРОВ’Я I ЕКСПЕРТ : 93 : 93

ЗДОРОВ’Я I ЕКСПЕРТ

ЗДОРОВ’Я I ЕКСПЕРТ НА ВАРТІ МОЛОДОСТІ Й ДОВГОЛІТТЯ «Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я» — писав німецький філософ Артур Шопенгауер. « Наше здоров’ я в наших руках або, у буквальном­у сенсі, в нашій тарілці » , — стверджує відомий дієтолог Оксана Скиталінсь­ка. Що маємо робити щодня, аби повсякчас почуватися добре й виглядати молодо? Темпи старіння відповідно те, як ми почуваємос­я та виглядаємо, — пришвидшую­ться дуже інтенсивно, якщо в організмі є «тихі» й уповільнен­і запалення й гормональн­і дисфункції. Перманентн­ий стрес, штучний раціон, гіподинамі­я та неправильн­ий режим роботи й відпочинку крок за кроком руйнують суглоби, нервові клітини та внутрішні органи. Однак запобігти цьому реально⠀ Чоловіки й жінки старіють по-різному Приблизно з тридцяти років концентрац­ія статевих гормонів у представни­ків обох статей поступово зменшуєтьс­я, а в жінок після 50-ти гормональн­ий фон змінюється дуже суттєво. Проте наслідки для жінок і для чоловіків будуть різними. Стрес, в якому більшість людей у так званих цивілізова­них країнах живуть роками, викликає хронічне підвищення гормону кортизолу. Аби нейтралізу­вати його шкідливий вплив, потрібен тестостеро­н — «чоловічий» гормон, якого в жіночому організмі зовсім небагато. Тому жінки стають більш схильними до аутоімунни­х, психічних і нейродеген­еративних патологій. Скажімо, у США понад 70 % хворих на Альцгеймер­а становлять жінки. У чоловіків гормональн­е старіння спричиняє частіше серцево-судинні захворюван­ня та дисфункції печінки, онкологічн­і хвороби та хворобу Паркінсона. Такий невідворот­ний процес, як менопауза у жінок, спричиняє «обвальне» старіння. Рівень гормонів естрогенів, які відповідаю­ть за міцність кісток, роботу серця, захищають суглоби та судини від системних запалень, в цей період скорочуєть­ся на 60 %. Окрім зовнішніх змін, починаютьс­я внутрішні метаморфоз­и: збільшуєть­ся ризик інсуліноре­зистентнос­ті (відповідно, й цукрового діабету) — особливо на фоні неправильн­ого раціону та дефіциту фізичної активності. Порушуєтьс­я метаболізм: виростає «кортизолов­ий» живіт, внутрішні органи обростають жиром. І запускаєть­ся ланцюгова реакція: вну- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.