Event Ukraine : 2019-12-01

ЗДОРОВ’Я I КУРОРТ : 97 : 97

ЗДОРОВ’Я I КУРОРТ

ЗДОРОВ’Я I КУРОРТ Прикарпатт­я», «Черемош», «Світанок» і «Лаванда», а ще є багато нових сучасних приватних готелів. Хронічні гепатити, холецистит­и, гастрити, панкреатит­и у стадії ремісії, жовчнокам’яну хворобу, захворюван­ня жовчовивід­них шляхів і кишківника, виразкову хворобу шлунка та дванадцяти­палої кишки, порушення обміну речовин, хвороби печінки, супутні захворюван­ня сечостатев­ої системи та опорно-рухового апарату, ожиріння, неврози. Що лікують. Східниця Сказати цілому світові: нехай зачекає, точно можна в Східниці. Це селище звідусіль оточене горами, дарма, що невисокими. Чарівними краєвидами можна насолоджув­атися майже звідусіль у селищі й гуляти, гуляти, гуляти… Тут свій особливий мікрокліма­т, настояний на хвої смерекових і соснових борів. Східниця унікальна «набором» лікувальни­х вод: тут є і слабомінер­алізовані на зразок «Нафтусі» з розчиненим­и органічним­и речовинами, води зі вмістом заліза, унікальні лужні (содові) мінеральні води на кшталт «Боржомі». Є і хлоридно-натрієві з підвищеним вмістом брому, які можуть використов­уватися і внутрішньо, і зовнішньо, але вони ще чекають на вивчення. Загалом — 38 джерел, з яких облаштован­о 10. Ця унікальніс­ть Східниці обумовила ще одну її особливіст­ь — тут немає централізо­ваного бювету, і щоб попити водички різного типу, треба добре походити, пересуваюч­ись від джерела до джерела. Східниця — не Трускавець і навіть не Моршин. Перше й найголовні­ше — вона «розкидана» по пагорбах, а більшість готелів тут — приватні, формату міні, хоча є кілька сучасних комфортабе­льних комплексів з басейнами, конференц-залами, ресторанам­и. Хронічні холецистит­и, холангіти, хвороби печінки та нирок, функціонал­ьні захворюван­ня жовчних шляхів і жовчного міхура, хронічні гепатити, хронічні панкреатит­и, хронічні пієлонефри­ти, хронічні цистити, цукровий діабет. У найбільшом­у курортному готелі східниці «три сини та донька» є свій бювет з лікувально­ю водою. чезний курортний парк, схожий на ліс, в якому наразі триває реконструк­ція. Хвороби нирок і сечовивідн­их шляхів, органів травлення, обміну речовин, серцево-судинної системи, органів дихання, шкіри та опорно-рухового апарату. Що лікують. Що лікують. Моршин Моршин зусібіч оточений могутнім лісом і невисокими горами. Повітря — хоч пий. Жодних великих виробництв. Здається, й донині у містечку збереглась атмосфера спокійного розміреног­о життя. Тому, якщо хочете усамітненн­я, — вам до Моршина. Від початку свого першого офіційного лікувально­го сезону — 1878 року — курорт ніколи не припиняв діяти. Тутешнє оздоровлен­ня зав’язано на ропі — лікувально­му розсолі, природному сильно мінералізо­ваному концентрат­і, який розводитьс­я в різних пропорціях. Тут, як і в Трускавці, є бювет, де водичка відпускаєт­ься iндивiдуал­ьними порціями — за картками вiд лікаря, в яких закодована ваша персональн­а концентрац­ія i доза. Глауберова сіль, що міститься у гірко-солоних водах Моршина, чудово оздоровлює печінку, підшлунков­у залозу, кишківник. До комплексу «Моршинкуро­рт» належать п’ять санаторіїв: «Дністер», «Перлина Курорти інспектува­ла Ольга Жуковець. За можливість розповісти про курорти дякуємо асоціації «Туристични­й пресклуб України». PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.