ми­ко­лаїв – Зір­ка – 3:1 (Ко­ва­льов, 15, 17, По­пов, 61 – Руд­ни­ць­кий, 54). 540

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПФЛ -

Роз­по­чав пе­ре­мож­ний хід «ко­ра­белів» у поє­дин­ку із « Зір­кою » Ко­ва­льов, який вда­ло (при­близ­но із мет­рів 25!) про­бив у кут воріт Мєдвєдє­ва – 1:0. Не ми­ну­ло й декіль­кох хви­лин, як той же ж Ко­валь ов,ре­алі­зув а в ши штраф­ний, за­пи­сав до сво­го ак­ти­ву дубль.

«Зір­ка» від­по­ві­ла по пе­ре­рві, а са­ме Руд­ни­ць­кий теж по­хи­зу­вав­ся своїм вмін­ням ви­ко­ну­ва­ти стан­дар­ти. Що­прав­да, ін­тризі за­три­ма­тись на «Цен­траль­но­му місь­ко­му ста­діоні» все ж не су­ди­лось. По­пов, за­мкнув­ши по­да­чу із флан­гу, оста­точ­но зняв усі за­пи­тан­ня що­до пе­ре­мож­ця у цьо­му про­ти­сто­ян­ні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.